הקטנת הוצאות בעסק – היתרונות והחסרונות

ליווי פיננסי

עסק נועד להרוויח כסף. משום כך, ככל שנקטין את ההוצאות הכרוכות בניהול העסק ובתפעולו השוטף, נגדיל את היכולת שלנו להרוויח כסף ולממש את מטרת העסק. מצד שני, חשוב לזכור שעסק אינו יכול לתפקד ללא מינימום הוצאות מסוים שהכרחי לקיומו, כך שגם קיצוץ בהוצאות העסק צריך להיעשות באופן מושכל, ותוך בחינה והבנה של משמעות הקיצוץ והשפעתו על יכולת התפקוד של העסק. מה חשיבות הקיצוץ בהוצאות העסק, מה יתרונותיו ומה חסרונותיו וכיצד מקצצים נכון, תוך שמירה על תזרים המזומנים לעסק – על כל אלה במאמר שלפניכם.

האסוציאציה הראשונית של רוב בני האדם, לנוכח הביטוי 'קיצוץ בהוצאות' היא של משבר. עסק מקצץ בהוצאותיו כאשר הוא נקלע למצב חירום, וכדי להיחלץ ממנו ולשפר את תזרים המזומנים שלו הוא נאלץ להיעזר בליווי פיננסי לניהול העסק ולהתייעל. תפיסה כזו היא תפיסה שגויה. הוצאות מיותרות הן תוצר לוואי טבעי של כל עסק, ומשום כך צריך קיצוץ הוצאות להיות חלק שגרתי במסגרת תהליך בחינה תקופתי של אופן התפקוד של העסק, על ידי יועץ כלכלי. קיצוץ הוצאות כזה מביא לעסק יתרונות רבים, הן בטווח המיידי והן בטווח הרחוק.

יתרונות הקטנת הוצאות העסק

  • קיצוץ הוצאות העסק מגדיל את יכולתו להחזיק מעמד בתקופות של מיתון ולשמור, גם בתקופות הקשות, על תזרים מזומנים חיובי.
  • קיצוץ פירושו התייעלות וניצול משאבים טוב יותר ויעיל יותר
  • קיצוץ הוצאות הנעשה במסגרת בדיקות יעילות תקופתיות, מסייע להבטיח את שמירת בריאות העסק
  • צמצום ההוצאות משפר את תזרים המזומנים לעסק ומאפשר לו להקצות יותר אשראי לצרכים חשובים אחרים, כגון הרחבת מעגל הלקוחות, הגדלת הייצור וכן הלאה

חסרונות הקטנת הוצאות העסק

קיצוץ הוצאות העסק הוא חשוב ואמור להיות חלק מכל תהליך בדיקה תקופתית של תזרים המזומנים והתקציב של העסק. מאידך, כאשר קיצוץ ההוצאות נעשה באופן לא מושכל הוא עלול לגרום לעסק נזקים קשים.

  • קיצוץ הוצאות עלול לחנוק את העסק ולטרפד את יכולת הצמיחה שלו. פעמים רבות מתרחש הקיצוץ בעקבות מצוקת תזרים מזומנים, המובילה את בעל העסק לצמצם הוצאות באופן מיידי. צמצום בהול כזה מביא לקיצוץ במה שקל לקצץ בו, ולאו דווקא במה שצריך לקצץ בו. התוצאה של קיצוץ כזה היא ברורה – משאבים חיוניים לצמיחת העסק נגזלים ממנו, ומשאבים מיותרים המעיקים על תזרים המזומנים שלו ממשיכים לפגוע בו. כתוצאה מכך לא מצליח העסק להתפתח, אינו ממצה את הפוטנציאל האמיתי שלו, עמידותו נפגעת וסיכויי הקריסה שלו גדלים
  • קיצוץ הוצאות שנעשה ללא בחינה מספקת של התנהלות העסק עלול לשדר תחושה שהקיצוץ בוצע כהלכה, 'להרדים' את מנגנוני ההגנה של העסק ולהוביל אותו לקריסה

 

מדוע חשוב להיעזר בייעוץ כלכלי בקיצוץ הוצאות העסק

קיימים סוגים שונים של הוצאות שניתנות לקיצוץ – סוג ראשון למשל הוא הוצאות גבוהות מדי שאינן מחויבות המציאות, כגון בזבוז של חומרי גלם, ניצול לא נכון של משאבים על ידי עובדי העסק וכן הלאה. סוג שני של הוצאות שניתנות לקיצוץ הן הוצאות שאינן הכרחיות לצורך תפעולו השוטף של העסק, כדוגמת הוצאות על פרסום או מתן חסות לאירועים. סוג שלישי של הוצאות הן הוצאות קבועות, כדוגמת

הוצאות שכירות, הוצאות על ספקים, הוצאות על כלי רכב, משכורות ועוד. חשוב לכן, כאשר בונים תוכנית קיצוץ מסודרת של ההוצאות בעסק, להיעזר בייעוץ פיננסי מקצועי. יועץ פיננסי יוכל לסייע לנו להבחין בין סוגי קיצוץ שונים והשלכותיהם על יכולת התפקוד של העסק ולהכין תוכנית קיצוץ מסודרת שתמקסם את הרווח מקיצוץ ההוצאות תוך מניעת נזקים. לחץ כאן, וקרא אודות רותם זילברמן ויתרונות הייעוץ הפיננסי לעסק.

כיצד מקצצים נכון בהוצאות העסק

צמצום הוצאות הוא מבורך באופן כללי כאמור, כי הוא מהווה חלק חשוב בכל תהליך התייעלות. עם זאת, חשוב לזכור שצריך לצמצם הוצאות בחוכמה ובזהירות, לנתח את ההשפעה של כל הוצאה ורק אחר כך להחליט במה צריך לקצץ ובאיזה היקף. בדיקות מסוג זה הן בדיקות הדורשות זמן, וחשוב להקצות להן את הזמן הנדרש, כדי שתיעשינה כפי שצריך. ברור מאליו שכדי שהן יתבצעו באופן מקצועי, צריך גם לבצע אותן בעזרת אנשי מקצוע כגון יועץ פיננסי.

לסיכום

כפי שראינו, צעד של קיצוץ בהוצאות העסק אינו רק צעד שנעשה בתקופות קשות ובמצבי 'אין ברירה' אלא צעד שמסייע לשמר את בריאות העסק, מגדיל את חוסנו ואת איתנותו הפיננסית ומשפיע לחיוב על תזרים המזומנים שלו. היתרונות הרבים של הקיצוץ אינם צריכים, עם זאת, להשכיח מאיתנו כי קיצוץ הוצאות שלא ייעשה באופן מושכל ותוך הסתייעות בייעוץ כלכלי מקצועי, עלול לגרום לעסק נזק שיעלה על התועלת שבו, ויפגע באיתנותו וביכולת העמידה שלו.

 .

לייעוץ כלכלי וליווי פיננסי, התקשרו לטלפון 052-3699478.
לפנייה באמצעות האתר  לחץ כאן .