שוק ההלוואות לעסקים קטנים רותח

הלוואות לעסקים קטנים

בשנים האחרונות, אנחנו עדים למגמה בעלת השלכות כלכליות משמעותיות על שלל גורמים בישראל. ניתן להבחין במגמה בה גופים פיננסיים, לרבות בנקים או גופים חוץ מוסדיים (חברות ביטוח או חברות המחזיקות בקרנות פנסיה), מעניקים תשומת לב הולכת וגוברת לעסקים הקטנים. בד בבד עם זאת, עולה ההבנה לפיה עסקים אלה מהווים מנוע הצמיחה של המשק הישראלי כולו.

אחד התחומים המשמעותיים בהם ניתן לראות את השינוי הזה הוא תחום האשראי לעסקים הקטנים. אם בעבר היו מעטים הגורמים שהעניקו אשראי לעסקים בסדר גודל קטן עד בינוני – בעיקר עקב הקושי לבדוק את מצבם ולהעריך את רמת הסיכון של ההלוואה – הרי שלאט לאט גדל מספר האפשרויות לקבלת אשראי עבור עסקים מהסוג הזה. אותם גורמים המעניקים את האשראי מתחילים ללמוד את שוק העסקים הקטנים ומציעים פתרונות מגוונים עבורם, תוך ביצוע סיכונים מחושבים.

צעד משמעותי עליו הכריז לפני מספר שבועות משרד האוצר צפוי להפוך את המגמה למוחשית אפילו יותר: זהו פרסומו של מכרז להקמת קרן חדשה שתעניק הלוואות לעסקים בסדר גודל קטן עד בינוני בערבותה של המדינה, מה שצפוי להפוך את שוק ההלוואות לעסקים הקטנים לדינמי אפילו יותר מאשר היום.

על השינוי והשלכותיו האפשריות

המכרז שפרסם משרד האוצר צפוי, כאמור, לשנות את חוקי המשחק בתחום. הקמתה של הקרן החדשה תיעשה באמצעות ערבות ממשלתית, בגובה 600 מיליון ש"ח, כאשר לצד הבנקים צפויים יורשו להשתתף במכרז גם גופים בתחום הפנסיה. ההערכות של גורמים במשרד האוצר הן שהשימוש בערבויות ייעשה על מנת לספק הלוואות ופתרונות אשראי בהיקף הגדול פי עשרה מאשר גובה הערביות (כלומר: שישה מיליארד ש"ח). לצורך ההשערה הזו התבונן המשרד על פעילותה של הקרן הפועלת כיום בתחום הענקת ההלוואות, אשר בכשלוש שנים העניקה פתרונות אשראי בגובה של כ-6.6 מיליארד ש"ח.

התחזית של משרד האוצר היא שצמדים של בנקים וגופים פנסיוניים יגשו למרכז, בו יזכו ארבעה צמדים. חלוקת הכספים תיעשה באופן דיפרנציאלי בין הזוכים במכרז, כאשר הצמד שההצעה שלו תכלול חלוקה של סכום הלוואות גבוה יותר צפוי לקבל נתח גדול יותר מה"עוגה".

ברמת המאקרו, אפשר לטעון בפה מלא כי מטרת המכרז, ובעיקר פתיחתו לגופי הפנסיה, היא להכניס אותם לשדה המשחק של מתן ההלוואות לעסקים קטנים עד בינוניים. כיום, נמצא התחום בשליטה כמעט מוחלטת של הבנקים, מה שמביא לכך שהתנאים המוצעים לעסקים, בראשם הריבית, הם אטרקטיביים הרבה פחות. בנוסף, באם הגופים הפנסיוניים ילמדו כיצד להתנהל בתחום, ייתכן בהחלט כי תתווספנה בעתיד ערבויות נוספות, שיגדילו את היקף ההלוואות הפוטנציאליות עוד יותר.

הצפי: הפחתה משמעותית בריבית

כאן בדיוק נדרש להתבונן על אחת הסוגיות המרכזיות הנוגעות להלוואות כמכלול: גובה הריבית הצפויה בהן. בנקודת הזמן הנוכחית, עומדת הריבית הממוצעת עבור הלוואות לעסקים, בערבות ממשלתית, על פריים פלוס 2% עד 3%. ההערכה של משרד האוצר, או אם תרצו אחת הסיבות לצעד הזה מלכתחילה, היא שכניסת גופי הפנסיה תאפשר להוזיל את הריביות בצורה משמעותית.

זאת ועוד, הקרן החדשה שתוקם יכולה להעניק הלוואות גם לפרקי זמן ארוכים, של עד תריסר שנים, מה שיספק מענה ראוי גם לגורמים עסקיים אשר הפתרונות ה"מסורתיים" לא בהכרח יכולים לסייע להם (למשל, מפעלים קטנים).