הלוואות לעסקים - מהן האפשרויות המקובלות? ואיך בוחרים?

הלוואות
בתור בעלי עסקים, התרחיש הזה מוכר לכם: הרגע בו אתם מבינים שאין ברירה אלא לגשת לסניף הבנק בו מנוהל החשבון שלכם ולבקש אחר הלוואה בסדר גודל זה או אחר, שתאפשר לכם תזרים מזומנים ראוי – לפחות לפרק זמן מסוים. מה שחשוב להדגיש הוא שבזה הרגע נכנסתם לשדה משחק רחב במיוחד, ולו מכיוון שישנן לא מעט אפשרויות בבחירת הלוואות לעסק. המאמר הנוכחי מתייחס לאפשרויות הנפוצות בלקיחת הלוואות לעסקים, עם דגשים חשובים ביחס לכל אחת מהן.

בכל אחד מהמקרים מומלץ להגדיר כצעד ראשון את גובה הסכום ומשך תקופת ההחזר, על פי צרכי העסק בנקודת הזמן הנוכחית ויכולת ההחזר שלו. למידע נוסף התקשר/י אלי לטלפון 054-2320077 או צרו קשר כאן

הסוגים העיקריים של הלוואות לעסקים (או: שיטת ההחזר הספציפית)

את ההלוואות נהוג לחלק לארבע קבוצות עיקריות. ראשית, יהיו אלה הלוואות הבלון, בהן את הקרן ואת הריבית משלם הלווה בסיומה של תקופת ההלוואה (ההלוואות מכונות כך כי הן גדלות לכל אורך תקופת ההלוואה). אופציה שכזו תתאים במיוחד לבעלי עסקים אשר זקוקים לסכום כסף בנקודת זמן מסוימת ויודעים כי בעתיד אמורים הם לקבל סכום כספי מוגדר. ברוב המקרים, הגורם המלווה – לרוב הבנק – יבחן את מקור הכספים העתידי, ובעיקר את סבירות המימוש הכספי שלו, לעיתים כתנאי לאישור ההלוואה. הסוג השני של הלוואות לעסק הוא הלוואות גרייס, אשר העיקרון הבסיסי שלהן הוא תשלום של הריבית בלבד באופן שוטף, בעוד שקרן ההלוואה התחילה להיות משולמת לאחר תקופה מסוימת, בתשלום אחד או במספר תשלומים. הלוואה זו מתאימה אף היא כהלוואת גישור או הלוואת ביניים. הלאה, להלוואות המבוססות על החזר של תשלומי קרן קבועים. בהלוואות מהסוג הזה, כל אחד מהתשלומים מורכב מחלקים יחסיים ושווים של סכום ההלוואה, אליו מתווספת הריבית התקופתית על מה שנותר מהקרן. במילים אחרות: כאן, התשלומים הראשונים יהיו גבוהים, אך יפחתו בהדרגה, יחד עם היריד בסכומי הריבית. בהלוואה זו נוטים לבחור בעלי עסקים אשר יכולת ההחזר שלהם בהווה, כך הם סבורים, תהיה גדולה מזו העתידית. הסוג האחרון הוא הלוואה בהחזרים תקופתיים שווים, הידועה גם בהלוואה על פי "לוח שפיצר" – למעשה, זוהי ההלוואה המקובלת ביותר כיום. העיקרון כאן הוא שכל תשלום תקופתי בהלוואה זהה ומורכב מקרן ומריבית, כאשר עם התקדמות התשלומים גדל מרכיב הקרן בהחזר וקטן מרכיב הריבית. חישוב ההחזר הקבוע נעשה בהתאם ללוח סילוקין, כמו גם מחשבונים פיננסיים אלה או אחרים. ההלוואה הזו תתאים לעסקים הסבורים כי לא צפוי הבדל ביכולת ההחזר שלהם בהווה לעומת העתיד.

איך מחשבים את הריבית של הלוואה לעסק?

כשזה נוגע לחישוב הריבית על ההלוואה, נהוג להבחין בין חמש אפשרויות. הסוג הראשון, שאינו נפוץ יתר על המידה, הוא הלוואה בריבית קבועה, אשר אינה צמודה. הבעיה כאן היא שהאותה ריבית היא לא רק קבועה, אלא לרוב גם גבוהה – זאת כדי שהגורם המלווה לא יסבול משינויים בשיעור הריבית במשק. לצד יציבות בסכומי ההחזר, כוללת השיטה מספר חסרונות, דוגמת ירידה אפשרית בשערי הריבית, או לחילופין עמלת פירעון גבוהה במיוחד. ניתן למצוא כיום שני סוגים של הלוואות צמודות, הסוג הבא. הראשון מבוסס על ריבית קבועה, הנקבעת מראש אך צמודה, יחד עם הקרן, למדד המחירים לצרכן. הלוואה שכזו תתאים בעיקר לתקופות בהן שיעור הריבית במשק נמוך יחסית, בעוד הסיכונים הם אינפלציה גבוהה, ירידה בשיעור הריבית ועמלת פירעון מוקדם שאינה מבוטלת. הלוואה צמודה בריבית משתנה מבוססת על כך שהקרן והריבית צמודות למדד: הריבית נקבעת בנקודת ההתחלה של ההלוואה, אך היא משתנה מדי תקופה שהוגדרה מראש על פי השינוי בשערי הריבית. הלווה נהנה כאן מריבית נמוכה בתחילת הדרך ומאפשרות לפרוע את ההלוואה, במועדי השינוי, ללא תשלום עמלה. הסיכון העיקרי כאן הוא עלייה של שער הריבית ועמלות על פירעון שאינו בנקודות השינוי. ההלוואה הרביעית היא הלוואה שאינה צמודה בריבית פריים, כלומר, כזו בה גובה הריבית נקבע על פי ריבית הפריים ונמצא במרווח קבוע ממנה: כל שינוי בריבית הפריים ישפיע על ההלוואה. בצד החיובי, נהנה הלווה מירידה של קרן ההלוואה או שערי הריבית, כמו גם מאפשרות פירעון ללא עמלות. מן העבר השני, ניתן למנות תרחישים דוגמת עלייה בשער הריבית או תנודתיות משמעותית של גובה ההחזר. לכן, היא מתאימה בעיקר לגמישים שבלווים. הסוג החמישי והאחרון הוא הלוואה צמודת מט"ח אשר הריבית שלה קבועה. ההבדל בינה לבין ההלוואה הצמודה בריבית קבועה הוא שכאן הריבית וקרן ההלוואה צמודים למטבע חוץ, אשר הוגדר מראש. היא תתאים בעיקר לבעל עסק אשר מקורות ההחזר שלו צמודים אף הם למטבע החוץ הנבחר. בדרך כלל, ניתן לבצע פירעון מוקדם של ההלוואה ללא עמלה. בכל אחד מהמקרים, יש לציין, ישנה חשיבות מכרעת לניהול משא ומתן מושכל עם נציגי הבנק, או אפילו לעריכת סקר שוק מול בנקים אחרים. כמובן שבכל רגע ניתן להיעזר בשירותיו של יועץ פיננסי, שיוכל לכוון את בעל העסק לעבר ההחלטות האידיאליות עבורו.