ניהול תזרים מזומנים נכון: המפתח להצלחה עסקית

תזרים מזומנים

אחד הפרמטרים המרכזיים המשפיעים על ההצלחה של העסק, ללא כל ספק, הוא האופן בו אנשיו מנהלים את תזרים המזומנים שלו. הבעיה העיקרית היא שניהול התזרים, בתנאים כמעט מובנים מאליהם של אי ודאות כלכלית (בטח ביחס לעתיד העסק), אינו דבר פשוט. אז מהו מקור הקשיים? וכיצד ניתן להתגבר עליהם?

על החשיבות של תזרים מזומנים

ברמת ההגדרה הבסיסית, תזרים מזומנים נועד לסכם תחתיו את כל ההתרחשויות הכלכליות של העסק, על פעולותיו השונות: הן ההכנסות (תקבולים מהלקוחות, פתרונות מימון ועוד) והן ההוצאות. הדגש כאן הוא על מיקום הפעולות על גבי ציר זמן, כפי שנקבע מראש, מה שיאפשר ניתוח מושכל של מצב העסק, ובהמשך לכך גם קבלת החלטות וביצוע תחזיות לגבי העתיד. מבחינה מעשית, התזרים נועד לבצע גישור בין תשלומי העסק לבין תקבוליו, על גבי ציר זמן, וזאת במטרה למצוא מגמות, לאבחן חריגות וכיוצא בזה. בנוסף לכך, תזרים המזומנים של העסק עשוי לשמש עבורו כאמצעי בקרה עצמי, או אפילו אמצעי הצגה בפני גורמים שונים הפועלים בשדה המשחק: בנקים, שותפים, משקיעים ועוד.

 

ניהול נכון של תזרים מזומנים הוא קריטי בדרך להצלחת העסק, כאשר ניהול נכון יאפשר לעסק להתנהל היטב, להתפתח ולצמוח. מנגד, במצב האחר עלול להיווצר משבר כלכלי, לא פחות, לעיתים עד סגירתו של העסק. העסק, למשל, עלול לגלות כי ההוצאות שלו גבוהות בהרבה מהכנסות, עובדה הפוגעת באפשרות של אנשיו לבצע פעולות כלכליות: למשל, רכישת סחורה מספקים או תשלום משכורות לעובדים.

 

הקשיים שבניהול – והאופן להתמודד איתם

לא מעט גורמים עלולים להביא לכך שפעולת ניהול תזרים המזומנים של העסק לא תיעשה באופן האידיאלי, בלשון המעטה. אחד ה"אויבים" המרכזיים היא אופטימיות יתר, המביאה לניתוח לא נכון של המציאות בהתבוננות על נקודות הזמן העתידיות. גם כאשר מראש לא מקדישים לתזרים המזומנים את תשומת הלב הניכרת, עקב "חוסר זמן" או היעדר משאבים, נמצאים בפני סכנה לפגיעה כלכלית משמעותית בעסק.

 

ניהול תזרים מזומנים צריך לא רק להתבצע, לכן, אלא גם להתבצע היטב. לצורך זה נדרשות מספר מיומנויות, שיכולות להירכש הן מניסיון עצמי והן להינתן על ידי בעל מקצוע, דוגמת יועץ פיננסי. לצורך הצלחת ניהול התזרים, נדרש להבין את המתרחש בספרי החשבונות של העסק (גם אם ברמה בסיסית), לנתח את מבנה הפעילות הכלכלית של העסק, להכיר את מאפייני התחום המקצועי בו הוא פועל (למשל, מבחינת תנאי התשלום והאשראי המקובלים), להיות בעל קשרים ויכולת תקשורת עם גורמים שונים ועוד. כיאה לעידן הנוכחי, היכרות עם כלים ממוחשבים שונים יכולה רק לסייע.

אז איך מנהלים את התזרים?

ניהול התזרים עצמו צריך למלא אף הוא מספר תנאים על מנת שיהיה נכון. המלצה מועילה היא לבנות אותו באופן מודולרי, תוך הענקת ביטוי נפרד להכנסות ולהוצאות – במטרה למזג אותן לכדי תמונה כללית, בשלב מאוחר יותר. כאשר מדובר בתקבולים בתנאים שונים, או עם רמות שונות של סיכונים, מומלץ לנהל כל קבוצה בנפרד ולאחד בהמשך. גם כשזה נוגע להוצאות העסק, חלוקתן למספר קבוצות היא המלצה מועילה. את ההוצאות ניתן לחלק, למשל, להוצאות קבועות או משתנות, המפתח הוא איחוד נכון ומדויק של ההוצאות לכדי מבנה אחד.

 

כאמור, את ההכנסות וההוצאות יש למקם על פני ציר זמן, בתדירות שנקבעה מראש (מומלץ לעשות זאת באופן תדיר ככל האפשר, אפילו מדי יום). כאשר מבחינים כי אין צורך לבצע את עדכון הנתונים על בסיס יומי, בהתאם למאפייני העסק, ניתן לבחור בתקופות ארוכות יותר: שבוע או חודש, למשל, אך רצוי שלא יותר מכך.

 

דגש חשוב אחר הוא להוסיף "מקדם בטיחות", המבטא את אי הודאות המאפיינת את התחום. כאשר בונים תרחישים עתידיים, לכן, אפשר בהחלט להעניק מקום לתרחישים השליליים: הקטנה של ההכנסות, למשל, או איחור בתשלומים מצד הלקוחות. כאשר לוקחים קשיים נוסח אלה בחשבון מראש, פשוט הרבה יותר להתמודד איתם כשהם מתרחשים בפועל.

הרגע בו נדרש להציג את התזרים

תזרים מזומנים אינו רק כלי פנימי, אלא גם עשוי להיות מוצג במצבים מסוימים. זו בדיוק הסיבה בגינה מומלץ לנסות ולערב את הבנק, כמה שיותר, בניהול התזרים. בדרך זו אפשר לזכות באמון של הבנק, מה שעשוי להביא לכך שהוא יירתם בעתיד לסייע לעסק (כשהאחרון נדרש לפתרון מימון, לדוגמא). הצגת התזרים מול הבנק צריכה להיעשות תוך מתן תשומת לב לתרחישים החיוביים פחות, מה שעשוי לתרום לכך שהבנק לא יופתע לרעה, אם דבר מה ישתבש.

הצגת התזרים בפני שותפים פוטנציאליים צריכה להיעשות באופן שונה, כאשר כאן הדגש צריך להיות מושם על הבהרה בפניהם כי השקעתם חיונית בדרך לשיפור התנהלות העסק, ועקב כך גם שיפור התזרים. בעת הצגת התזרים בפני שותפים, חייבים להקפיד על שקיפות ועל חשיפה מלאה של כל הפרטים.

 

לקבלת ייעוץ פיננסי התקשרו אלינו לטלפון 03-9104422 או דרך האתר.