קרנות הון צמיחה חדשות לעסקים בינוניים בהשקעה של 800 מיליון ש"ח

ליווי פיננסי לצמיחה כלכלית

הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים של משרד הכלכלה, בשיתוף עם משרד האוצר, יוזמת בימים אלו את הקמתן של שתי קרנות מימון הון חדשות, הצפויות להוות מקור למימון ולהון צמיחה עבור עסקים בינוניים בישראל. הכוונה היא לעסקים בעלי מחזור הגבוה מעשרה מיליון שקלים, ונמוך ממאה מיליון שקלים בשנה. המכרז להקמת קרנות מימון אלו צפוי להסתיים במהלך שנת 2015.

ההשקעה בכל אחת משתי קרנות המימון צפויה לעמוד על כארבע מאות מיליוני שקלים, כאשר המדינה צפויה להשקיע כרבע מסכום זה, ואילו גורמים מוסדיים ופרטיים צפויים להשקיע את שארית הסכום. בכל הנוגע לחלוקת רווחים צפויים הגורמים הפרטיים/מוסדיים לזכות בקדימות, כאשר במקרה של הפסדים מחויבים כל הגורמים לקחת חלק בנטל, כולל הממשלה כמובן.

המטרות העסקיות עבורן יכולים עסקים בינוניים לפנות לקרנות בבקשות למימון הן בעיקרן מטרות צמיחה, דוגמת רכישת רכוש קבוע למטרת הגדלת כושר הייצור, מיתוג ושיווק, חשיפה וכניסה לשווקים חדים (ייצוא) ועוד.

לחץ כאן למידע אודות הלוואות חברתיות

נותר לקוות כי מהלך זה אכן ישיג את יעדיו, וכי קרנות מימון הון אלו אכן יאפשרו לעסקים בינוניים רבים לשבור את מחסומי המימון העומדים בפניהם כיום, ומקשים עליהם לצמוח.