כנס מציעים לשוק ההון הישראלי

הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה בשיתוף משרד האוצר קיימו לאחרונה (יום ה' – 22.01.2015), כנס בסימן הנגשת קרנות הון צמיחה למגוון עסקים בינוניים.

כנס זה מהווה חלק מהליך מכרזי, במסגרתו מוקמות שתי קרנות המיועדות לעסקים בינוניים (עסקים בעלי מחזור אחרון הנמוך ממאה מיליון שקלים). קרנות אלו צפויות להוות מקור חדש להזרמת הון ולמימון צמיחתם של עסקים רבים בתחומי השירותים והתעשייה, בהיקף של כמיליארד שקלים).

קרנות אלו צפויות לספק מגוון פתרונות עבור עסקים בינוניים הזקוקים למקורות מימון, ומטרתן העיקרית הינה גישור בין צד הביקוש – הצורך הקיים כיום במגזר העסקי לפתרונות מימון, לבין צד ההיצע – היקף ההון הזמין כיום לעסקים אלו.

הממצאים להלן מצביעים על היקף ההשפעה של העסקים הבינוניים בישראל, ועומדים למעשה בבסיס התכנית להקמת הקרנות:

במגזר העסקי, כ 22 אחוזים מכלל העובדים מועסקים על ידי עסקים המוגדרים כ"בינוניים". עובדים אלו אחראיים לכשישה עשר אחוזים מכלל התוצר של המגזר העסקי במדינה. בנוסף, רובו המכריע של האשראי הניתן בישראל לעסקים מסדר גודל זה הינו אשראי בנקאי (מעל לשמונים אחוזים), כאשר רובו משמש לצרכים עסקיים שוטפים דוגמת הון חוזר. מלבד לבנקים, מרבית הגופים הפיננסיים כמעט ואינם משקיעים בעסקים בסדר גודל זה, וזאת למרות צרכם המרכזי בהון למטרות צמיחה.

בעקבות נתונים אלו נוצר מצב בו עסקים בינוניים נמצאים בקשיים תמידיים בכל הנוגע להשקעות למטרות צמיחה (רכישת רכוש קבוע, חדירה לשווקים חדשים בחו"ל, הגדלת יכולות ייצור וכד').

על ידי הזרמת הון ממקור מימון חדש דוגמת הקרנות הנ"ל יוכלו עסקים בינוניים רבים להתקדם משמעותית, להיכנס לזירות חדשות ולהתחרות בארץ ובעולם.

ממצאים אלו הבהירו את הצורך המהותי בהקמת קרנות אשר יהוו מקורות הון לצמיחה עבור עסקים בינוניים בישראל.

על פי המנגנון עליו הוחלט מחויבת הממשלה להשקיע כרבע מכלל ההשקעה בקרנות, כמו גם להשתתף בחלק מההפסדים. בנוסף, הגורמים הפרטיים והמוסדיים המהווים שותפים בקרנות צפויים לזכות בקדימות בכל הנוגע לחלוקת הרווחים.

השלב הראשון הוא הקמת שתי קרנות אשר צפויות להתחרות אחת עם השנייה על העסקים השונים –

כל קרן תזכה להשקעה ראשונית של לפחות מאה מיליון שקלים מהמדינה, ולפחות שלוש מאות מיליוני שקלים מגורמים מוסדיים ופרטיים.

קרנות אלו מיועדות, כאמור, לעסקים בסדר גודל בינוני, בעלי מחזור של מעל לעשרה מיליוני שקלים.

מנהלה של הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה טוען כי הקמת קרנות אלו מהווה מהפכה של ממש עבור עסקים בינוניים. לדבריו, יכול גיוס ההון המוגבלת הינה החסם המהותי ביותר העומד כיום בפני עסקים בינוניים המנסים לפרוץ קדימה ולצמוח. לכן, מהלך זה של הקמת קרנות המימון יסייע משמעותית בהפחתת רמת הסיכון מולה ניצבים משקיעים פוטנציאליים המעוניינים להשקיע בהון צמיחה עבור עסקים בינוניים.