תזרים מזומנים

תזרים מזומנים

תזרים מזומנים של עסק הוא הגורם הקריטי ביותר בו ובעלי עסקים רבים מודעים לכך, אך העובדה הזו לא באה תמיד לידי ביטוי בהקפדה של בעלי עסקים על ניהול נכון של התזרים או בהסתייעות ביועץ כלכלי שיסייע להם לעשות זאת.

לעיתים ניתן אפילו לראות עסק רווחי שנקלע לקשיים אך ורק בגלל ניהול לקוי של תזרים המזומנים שלו. בואו ננסה, אם כך, לעשות סדר – נסקור מהו תזרים מזומנים, מה חשיבותו, מה כלול בו, מה צריך לכלול דו"ח תזרים מזומנים ועל מה כדאי להקפיד בניהול תזרים המזומנים של העסק.

לשיחת ייעוץ עם רותם זילברמן

מהו תזרים מזומנים ומה חשיבותו?

תזרים מזומנים הוא אופן זרימת המזומנים בעסק, המאורגן על פי תאריכי הפעולות. חשוב להדגיש כמובן שמזומנים אין פירושו כסף מזומן בלבד אלא כל הסכומים המופיעים בחשבון הבנק של העסק, והוא כולל את סך הסכומים שהתקבלו בעסק (תקבולים) וששולמו על ידו (התשלומים), כולל מע"מ. בואו נראה עתה מה נכלל במסגרת התקבולים והתשלומים.

 

תקבולים:

 1. תקבולים שהתקבלו בעסק בתמורה לפעילותו העסקית
 2. תקבולים שהתקבלו מהשקעות חיצוניות בעסק
 3. הלוואות שקיבל העסק מגורמים חיצוניים

 

תשלומים:

 1. תשלומים ששילם העסק בתמורה לפעילותו העסקית השוטפת (כגון לספקים, שכירות, שכר וכדומה)
 2. תשלומים ששילם העסק עבור הוצאות שאינן שוטפות, כגון רכש ציוד
 3. תשלומים ששילם העסק בגין פירעון הלוואות שלקח

 

חשיבותו של התזרים לעסק אינה צריכה כמובן הוכחה, כיון שהכסף הוא הדם הזורם בעורקי העסק ומאפשר את עצם קיומו. משום כך, כאשר הליווי הפיננסי של העסק מצביע על כך שניהול תזרים המזומנים שלו בעייתי, מדובר באחת האינדיקציות הראשונות לעסק שאינו מנוהל כראוי או שצפוי להיקלע לקשיים.

לשיחת ייעוץ עם רותם זילברמן

ניהול תזרים מזומנים מסודר של העסק יאפשר לך, כבעל העסק, גם התנהלות טובה הרבה יותר כלפי חוץ, כמו למשל מול הבנק. סביר להניח למשל שבמידה והייעוץ הפיננסי שלך יצביע על כך שכדאי לקחת הלוואה בנקודת זמן מסוימת, תזרים המזומנים של העסק יהיה אחד המסמכים הראשונים שיבקש הבנק לראות. במידה ולא יעמוד לרשותך תזרים מזומנים מסודר, יפגע הדבר במידה ניכרת בסיכוייך לקבל את ההלוואה.

 

דוח תזרים מזומנים

בכדי לשלוט באופן מלא בתזרים המזומנים שלך, יש צורך לבנות אותו בעזרת היועץ הפיננסי של העסק כך שתוכל לנהלו בעצמך באופן שוטף ותוכל להפיק דוח תזרים מזומנים בכל רגע נתון, על פי דרישה או כל צורך שעשוי להתעורר. מה צריך לכלול דוח תזרים מזומנים? דוח התזרים כולל את כל התשלומים והתקבולים של העסק, הן הידועים והן הצפויים, כולל גם את התקבולים והתשלומים שהיו צריכים להתקבל בעסק או לצאת ממנו, לא התבצעו ומועדם חלף.

 

התשלומים והתקבולים הצפויים אמנם אינם משפיעים על מצבו הנוכחי של העסק, אך יש להם חשיבות רבה בתכנון צעדיו העתידיים. כדי להתחייב למשל לתשלום מסוים בתאריך עתידי, הכרחי לדעת האם אמור לעמוד לרשותך הסכום הדרוש, בעזרת ניהול מסודר של התקבולים העתידיים שלך. במידה ודוח תזרים המזומנים מצביע על כך שעשויות להתעורר בעיות, עומד לרשותך מספיק זמן למציאת פתרון ולהסתייע בייעוץ כלכלי לחיפוש מקורות אשראי חלופיים.

 

מהו ניהול נכון של תזרים המזומנים?

ניהול פיננסי של התזרים צריך להתבצע בהתאם למספר כללי יסוד חשובים:

 • חשוב לזכור תמיד שמטרתו המרכזית של ניהול תזרים המזומנים היא להותיר בעסק מספיק מזומן על מנת לשלם על התחייבויותיו השוטפות, ובסופו של דבר לאפשר לו לצמוח. בהתאם לכך, אחת הסיבות הנפוצות ביותר לבעיית תזרים מזומנים היא בדיוק זו – אי-התאמה בין מועדי פירעון התשלומים לבין מועדי גביית התקבולים, כלומר התקבולים המהווים את הבסיס לתשלומים אינם עומדים, מסיבות שונות, לרשותך כאשר אתה זקוק להם
 • אף פעם אל תתבסס על ההנחה שתחזית התזרים תתממש באופן מלא. כלל ידוע הוא שההוצאות יוצאות תמיד בזמן, וההכנסות תמיד מאחרות… תכנן מראש כיצד תתמודד עם תקבולים שמתעכבים ותוכל ליישם זאת במידה והתסריט אכן יתממש
 • השתדל תמיד להותיר בקופה מזומנים מעבר לצרכים השוטפים. זה יקנה לעסק מימד חיוני של גמישות, יאפשר לך לנצל הזדמנויות עסקיות לא צפויות שיהוו מנוף צמיחה לעסק
 • היה תמיד עם אצבע על הדופק ודע תמיד כמה מזומנים יש לך בקופה בכל רגע נתון
 • דע להתאים את תזרים המזומנים הממשי אל הנתונים הבנקאיים, ודע במיוחד להבדיל ביניהם

 

תזרים המזומנים של העסק הוא, כפי שראינו, אחד המרכיבים הניהוליים הקריטיים ביותר לשרידותו וניהול לקוי של תזרים המזומנים יכול להביא אפילו לקריסת עסק רווחי ומכניס. משום כך מומלץ להיעזר בייעוץ פיננסי לצורך בניית תזרים מזומנים קפדני שיאפשר לעסק להימנע מבעיות מחד, ולהצליח לנצל הזדמנויות עסקיות אטרקטיביות מאידך.

 

לשיחת ייעוץ עם רותם זילברמן