איך בודקים כמה שווה העסק שלך?

ייעוץ כלכלי

יש לך עסק? עבורך הוא בוודאי עולם ומלואו, אך האם אתה יודע כמה הוא שווה באמת? הערכה אובייקטיבית של שווי העסק בעזרת ייעוץ כלכלי עשויה להידרש במצבים רבים – בהכנסת שותף חדש לעסק, בשילוב משקיע בעסק, במכירת העסק, כאשר העסק נקלע לקשיים ובמצבים אחרים המתרחשים בחיי העסק.

איך מתחילים?

כדי להיעזר בייעוץ פיננסי לצורך ביצוע הערכת שווי מקצועית לעסק, יש לבצע מספר פעולות מקדימות הכרחיות, "שיכינו את הקרקע". פעולות מקדימות אלה מתחלקות לשני שלבים – בדיקת רקע העסק ובדיקת הדוחות הכספיים שלו. בדיקת רקע העסק והנתונים הרלבנטיים עבורו כוללת משתנים רבים – מהו התחום בו הוא פועל, מה שוק היעד שלו, מה מצבו בשוק, מי צוות המנהלים שלו, מה המבנה שלו, מהם אפיקי השיווק והטכנולוגיות שלו, מהו הענף בו הוא פועל, מהם החוקים המשפיעים על העסק, ונתונים רבים נוספים. לאחר שהסתיים שלב לימוד הרקע, ניתן לגשת לדוחות הכספיים של העסק. לאור הרקע שנאסף קודם, יכול הייעוץ הפיננסי לעזור להבין בצורה מעמיקה הרבה יותר את הדוחות ולהעריך את מצבו של העסק ואת עתידו.

לחץ כאן לקבלת מידע נוסף על ייעוץ כלכלי לעסקים.

שיטות ייעוץ פיננסי להערכת שווי העסק

בואו נראה עכשיו כיצד מעריכים בפועל את שוויו של העסק. קיימות ארבע שיטות מרכזיות לביצוע הערכת שווי:

1. שיטת היוון תזרימי מזומנים

שיטת היוון תזרימי המזומנים היא השיטה הנפוצה ביותר להערכות שווי. שיטת היוון תזרימי המזומנים יוצאת מנקודת הנחה שמטרת בעל העסק היא להפיק ממנו את מירב המזומן האפשרי. לשם קביעת כמות המזומן שניתן להפיק מן העסק בעתיד יש לחשב את הרווחים הצפויים ממנו בעתיד, להפחית מהם את ההשקעות שיידרשו כדי להשיגם, את המיסוי הנלווה ואת שאר ההוצאות. הרווח הנקי העתידי שאנחנו צופים שהעסק יניב הוא שוויו.

2. שיטת השווי הנכסי

שיטת השווי הנכסי היא שיטה כמעט טריוויאלית בפשוטה – היא מסכמת את סך הנכסים של העסק ומפחיתה מהם את סך ההתחייבויות שלו. כלומר אם סך הנכסים של העסק הוא מיליון ₪, והתחייבויותיו הן 700,000 ₪, שוויו הוא 300,000 ₪.

לשיטה מספר חסרונות, כגון העובדה שהיא אינה מחשבת נכסים שאינם מוחשיים, כדוגמת קשרים עסקיים, מוניטין, שיטות עבודה ייחודיות, מעמד בשוק וכדומה. בנוסף היא מסכמת את נקודת הזמן העכשווית ומתעלמת מפוטנציאל הרווחים העתידיים של העסק, כך שהשווי שיתקבל בשיטת השווי הנכסי יהיה לרוב נמוך יותר מן השווי שיתקבל בשיטות הערכת שווי אחרות, והוא מתאים יותר לשמש כ"שווי מינימום". משום כך הוא מתאים יותר לעסקים שנמצאים בסכנת סגירה, שהשווי שלהם קרוב באמת למה שניתן להפיק ממכירת הנכסים שלהם ולאחר פירעון התחייבויותיהם.

  3. שיטת המכפילים

הרעיון הבסיסי מאחורי שיטת המכפילים הוא שהעסקים דומים הם בעלי יחסים פיננסיים ומכפילים דומים. לשם הערכת שווי בשיטת המכפילים מאתרים עסקים דומים לעסק שאנחנו בודקים ומשווים ביניהם. אם חברה שווה למשל מיליון ₪ והיא מוכרת בסכום של 200,000 ₪, מכפיל המכירות שלה הוא 1,000,000 \ 200,000 = 5. חברה דומה אליה, שמוכרת בסכום של 50,000, תהיה שווה לפי מכפיל מכירות זה 250,000 ₪ (5X 50,000).

השיטה נחשבת לשיטה מוצלחת כאשר יש צורך לקבל הערכת שווי מהירה. מצד שני, כאשר השוק הוא תנודתי קשה להשתמש בנתונים שמתקבלים שכן המכפילים הופכים להיות נזילים ואינם מייצגים. סיכון נוסף להטיה קיים אם נבחר עסקים שאינם דומים מספיק לעסק שלנו, או אם נתבסס על מדגם מצומצם מדי של עסקים. קיימים מספר סוגי מכפילים, כמו למשל מכפילי רווח, מכפילי הון עצמי ומכפילים ייעודיים של תעשיות שונות. כאשר בוחרים בשיטה זו, כדאי לא להסתפק רק באחד מהם.

     4. שיטת העסקאות הדומות

שיטת העסקאות הדומות גם היא שיטה פשוטה מאוד לכאורה – בואו נראה בכמה קנו עסק דומה ונדע כמה שווה העסק שלנו. הבעיה נעוצה בכך שהעסק הדומה צריך להיות בעל מאפיינים תפעוליים דומים, בגודל דומה, להימכר במועד סמוך למועד הערכת השווי הנוכחית, בעל מודל עסקי דומה וכן הלאה, וקשה למדי למצוא עסק ברמת התאמה כה גבוהה. בעיה שנייה נובעת מכך שערך החברה הוא בעיני המתבונן – ייתכן למשל שרוכש החברה הדומה רכש אותה במחיר גבוה כיון שהיא מקנה לו יתרון סינרגטי מסוים בשוק בו הוא פועל.

המסקנה מכל מה שנאמר עד כה היא ברורה – הערכת השווי, כפי שאפשר להבין כבר משמה, היא הערכה בלבד ולא מדע מדויק. משום כך עשויים גם מעריכים שונים לקבל תוצאות שונות. אך בכך אין כדי לפסול את הערכת השווי, כיון שאף אם היא אינה מדויקת לחלוטין, האינדיקציה שהיא מספקת מאפשרת לנו לקבל אומדן טוב למדי של ערכו האמיתי של העסק.

מתי כדאי לבצע הערכת שווי העסק?

הערכת שווי לעסק בעזרת ייעוץ כלכלי יכולה להתבצע בכל שלב בחיי העסק, כאשר מתעורר בה צורך. עם זאת, בעלי עסקים רבים נזכרים לבצע הערכת שווי רק כאשר העסק נתון בקשיים. זהו צעד מוטעה. ביצוע הערכת שווי כאשר העסק נמצא במצוקה הופך את תהליך חילוצו למורכב יותר ופעמים רבות גם ליקר יותר ואף לא משתלם. כדי להפיק את המכסימום ולקבל הערכת שווי אמינה, חשוב להיעזר בייעוץ פיננסי או בייעוץ כלכלי.

מחסומים בפני ההחלטה לבצע הערכת שווי לעסק

יועץ פיננסי שיבצע הערכת שווי של העסק יתרום רבות ליכולת הניהול שלו. והנה, במפתיע או שלא במפתיע, בעלי עסקים רבים נמנעים מבדיקה כזו. מניסיוני, רבים מהם פשוט חוששים מכך שיתברר כי הערך האמיתי של העסק שלהם נובע מהם עצמם וכי ערכו "נטו" אינו גבוה כפי שחשבו. כאשר העסק אינו מסוגל לעמוד על רגליו בכבוד ללא מעורבותו של בעל העסק, וכאשר אין לו מנגנון או מוניטין המאפשרים לו להמשיך ולהכניס עסקאות ולקוחות חדשים, יהיה ערכו עבור רוכש חדש נמוך מאוד.

הרתיעה הזו היא שגיאה קשה. התעלמות מן העובדות, אף כאשר הן לא נעימות, היא מחסום משמעותי בפני היכולת לבצע תהליכי ייעול, לשפר תהליכי ניהול, לקבל החלטות חשובות שיכולות לסייע לשגשוגו של העסק ועלולה לעיתים אף להביא להחמרת מצבו. ייעוץ פיננסי הוא כלי חשוב בשיפור יכולת הניהול של העסק, ובסופו של דבר, בשגשוגו לאורך שנים.

לסיכום, ייעוץ כלכלי יכול לספק הערכת שווי אמינה של ערכו של העסק ולאפשר לבעל העסק לפעול על סמך ידע מוצק וברור ולא משאלות לב או רגשות שאינם מעוגנים במציאות. הידע הזה מייעל תהליכים, מפשט את קבלת ההחלטות, מאפשר להתבונן במציאות במבט מפוכח ובסופו של דבר – להמשיך ולנהל את העסק עם סיכויי הצלחה גדולים יותר.

לשאלות או לפרטים נוספים לגבי ייעוץ פיננסי לעסקים, פנו אלינו. צרו קשר דרך האתר או התקשרו לטלפון   03-9104422 או לנייד 054-2320077