ליווי פיננסי

ליווי פיננסי לעסקים
מי דואג להיבטים הפיננסיים של העסק שלך? בעלי עסקים קטנים רבים סבורים שהם מסתדרים מצוין בעצמם, ושליווי פיננסי לעסק נחוץ רק לעסקים גדולים או לעסקים שנקלעים לבעיות שאינם מצליחים לפתור. באופן מפתיע, אפילו חברות בינוניות וגדולות רבות פונות לקבלת ליווי פיננסי רק כאשר הן נקלעות לקשיים, ורק לאחר שהן מבצעות בדק בית יסודי ומבינות שמקור הקשיים נעוץ בניהול פיננסי פגום. אופן המחשבה הזה הוא לקוי ביסודו, וכדי להבין מדוע, כדאי לבחון את הדברים קצת יותר לעומק, להבין מהו ליווי פיננסי ומה התועלת שבו.

מהו ליווי פיננסי?

השם 'ליווי פיננסי' מתייחס לשתי משמעויות שונות לחלוטין זו מזו – המשמעות הראשונה היא תהליך בו גוף מממן גדול, כבנק למשל, מספק מימון (=ליווי) לחברה או ליזמי נדל"ן במהלך פרויקט. משמעות זו אינה רלבנטית עבורנו כאן, ואנו נעסוק במשמעות השנייה והנפוצה יותר של המונח 'ליווי פיננסי'. משמעות זו, שרלבנטית הן ללקוחות פרטיים והן לבעלי עסקים, פירושה הוא תהליך בו מלווה יועץ פיננסי עסק כלשהו, מנתח את הצרכים הפיננסיים והעסקיים שלו, ומתאים לו, מתוך אוסף כלים, אסטרטגיות ומתודות זמינים, את המתאימים למאפייניו ולצרכיו של העסק. חלק מן הכלים הם רלבנטיים והכרחיים לכל עסק, כגון יצירת מערכת לניהול תזרים המזומנים, הגדרת תקציב וניהולו, ניהול מערכת אשראי וגיוס אשראי בעת הצורך, ומעקב וניתוח הפעילות הפיננסית של החברה. מה עושה למעשה יועץ פיננסי המבצע ליווי פיננסי לעסק? הליווי הפיננסי מאפשר ניהול פיננסי תקין של העסק וקושר בין כל הפעילויות שלו, תוך בדיקה ווידוא שהפעילות שלו עולה בקנה אחד עם יעדו המוצהר – להרוויח כסף. הוא מאפשר לעסק לנווט את השקעותיו והוצאותיו באופן הטוב ביותר, לאזן בין הוצאות להכנסות ובין הוצאות לטווח קצר להוצאות לטווח ארוך, לשלב בין התנהלות שוטפת לצמיחה ולהשיג את יעדיו ארוכי-הטווח.

מה כולל ליווי פיננסי?

מטרת הליווי הפיננסי לניהול העסק היא להבטיח שאופן הטיפול בהיבטים הפיננסיים של העסק יהיה מקצועי ביותר, ויפנה לבעל העסק זמן לעסוק בתחומי ההתמחות והליבה שלו. בהתאם לכך, יועץ כלכלי שמבצע ליווי פיננסי לעסק חותר להשגת מספר מרכיבים חיוניים: • להצביע על כשלים בניהול הפיננסי של העסק ולשנות תפיסות ישנות ומזיקות • ליצור נורמות פיקוח, בקרה, ניהול ודיווח על מערכת ניהול הכספים בעסק ועל התוצאות הפיננסיות של פעולות שבוצעו • להבטיח את מילוי הצרכים הפיננסיים החיוניים לפעילותו התקינה של העסק • לספק מבט אסטרטגי מקיף ליצור תוכניות פיננסיות עתידיות • לנהל נכון את תזרים המזומנים ולהתמודד עם קשיים בו • לאפשר התמודדות עם אתגרים חיצוניים, כגון שינויים בשוק, מיתון, משברים פיננסיים ולשפר את יכולת ההתמודדות שלו בסביבה התחרותית בה הוא פועל • ליצור כלים ומידע תומכי-קבלת החלטות ותכנון, סבירות יעדים וכד' • לסייע בהטמעת מתודות ניהול נכונות המתאימות למאפייני העסק ולכלים חדשים וזמינים הקיימים בשוק • לסייע בניתוח ובניהול סיכונים פיננסיים

ליווי פיננסי – מותרות או הכרח?

ניהול לא מקצועי של המשאבים הפיננסיים של העסק חושף אותו לסכנות מהותיות, ובהן חוסר יכולת לאזן בין פעילות לטווח קצר לפעילות לטווח ארוך, חוסר יכולת להבין את המשמעות הכלכלית האמיתית של צעדים שונים ולבצע בחירה מושכלת ביניהם, העדר יכולת לנצל הזדמנויות ולשנות כיוון, בשל העדר כלים וגיבוי פיננסי והעדר יכולת לרתום לטובת העסק מקורות פיננסיים שונים. על סמך כל מה שאמרנו עד עכשיו, ברור לחלוטין כי העלות הכרוכה בליווי פיננסי לעסק מתגמדת לעומת התועלת הגלומה בו. ובשונה מן ההנחה הרווחת, הצורך אינו חל רק על ליווי פיננסי לעסקים גדולים, אלא הוא רלבנטי לכל עסק באשר הוא. גם בתקופות צמיחה ושגשוג נדרש העסק לליווי פיננסי, כדי להבטיח שהשקעת המשאבים היא נכונה, אינה מסכנת את העסק ומביאה לייעול התהליכים הפיננסיים בו. ניתן לסכם, אם כך, שליווי פיננסי לעסק הוא חשוב מאוד לכל עסק באשר הוא, ושהתועלת הגלומה בו עולה לאין-שיעור על עלותו. הנטייה הנפסדת לפנות לקבלת ליווי פיננסי כדי להתמודד עם משבר רק כאשר הוא מסכן את העסק, מקטינה את יכולת ההתמודדות עם המשבר ומגדילה את עלותה. התנהלות פיננסית נכונה עולה פחות, היא יעילה הרבה יותר, מסייעת לשמר את המוניטין של העסק ומאפשרת לו לנצל באופן מלא הזדמנויות עסקיות התורמות לצמיחה ושגשוג.   לליווי פיננסי צרו איתנו קשר כאן