הלוואות מוסדיות משתלמות – קופות גמל, קרנות פנסיה ועוד

הלוואות

בשנים האחרונות ניכרת בשוק האשראי מגמה של עלייה בפנייה של הציבור למקורות מימון חוץ בנקאיים.

בעוד האלטרנטיבה הראשונה למימון של מרבית משקי הבית היא עדיין הבנקים, לצד הגדלת המימון הבנקאי גדל בקצב מהיר גם הפנייה למימון חוץ בנקאי. תורמים לכך גורמים שונים כמו השחיקה השכר, העלייה ביוקר המחייה ועוד, ומרבית משקי הבית פונים כאמור קודם כל למימון בנקאי, הן בצורה של הלוואות בנקאיות והן בדרך של שבירת חסכונות, מימוש פיקדונות וכו'. רבים מאותם משקי בית אינם מודעים לכך שגם בעולם המימון החוץ בנקאי קיימות אלטרנטיבות משתלמות ואטרקטיביות ביותר, כאלו המציעות תנאים נוחים וריביות לא גבוהות. הכוונה היא לקופות גמל, קרנות פנסיה וקרנות השתלמות – שחקנים מוסדיים גדולים ויציבים המציעים מימון חוץ בנקאי בתנאים אטרקטיביים.

 

תנאים נוחים אל מול ביטחונות חשובים – אופציה ששווה לבדוק ולהכיר

בעוד הלוואות חוץ בנקאיות מגופים מוסדיים גדולים דוגמת אלו שהוזכרו לעיל עדיין מתנהלות בהיקפים הנמוכים משמעותית מאלו של שוק המימון הבנקאי, כאשר אתם זקוקים להלוואה זוהי אופציה שכדאי למאוד לבחון, ועוד לפני אפשרויות חוץ בנקאיות אחרות כמו חברות ביטוח או אשראי.

הסיבה העיקרית לכך שגופי המימון המוסדיים החוץ בנקאיים, דוגמת קרנות הפנסיה וההשתלמות, יכולות להציע לציבור הלוואות אטרקטיביות (בסכומים גדולים, בריביות נוחות וכו'), היא מפני שבמקרים רבים לגופים אלו קיימים ביטחונות מסוימים להלוואות שלנו – נכסים אשר יכולים לשמש כערובה לכך שנחזיר את ההלוואה בזמן. לדוגמה, קרן הפנסיה שלנו יכולה לשמש כעירבון ואף להיות משועבדת להלוואה שתעניק לנו קרן הפנסיה, וכך "נזכה" בתנאים טובים ונוחים יותר. כאן גם חשוב מאוד לעצור ולהבין את משמעות הדבר – כאשר אנחנו מקבלים הלוואה בתנאים נוחים, בין אם מהבנק או מכל גוף מימון אחר, על פי רוב הסיבה לתנאים הנוחים הללו היא רמת סיכון נמוכה יחסית שאותו גוף לוקח על עצמו, וזאת מכיוון שקיימים ביטחונות מסוימים להלוואה שלנו – הגוף המלווה יכול למשל לשעבד נכס מסוים שלנו כנגד ההלוואה, וכך להבטיח שבכל מקרה הוא יקבל את כספו חזרה. מבחינתנו, נוטלי ההלוואה, חשוב  להבין את משמעות הדבר – אנחנו מסכנים את אותו נכס חשוב, בין אם מדובר בבית, ברכב או בקרן הפנסיה שלנו. כדאי שנעשה זאת רק אם יש לנו סיבה טובה להאמין שנוכל לעמוד בהחזר ההלוואה בזמן, על פי התנאים אליהם אנו מתחייבים.

 

 

היקף המימון מקרנות וקופות גמל צומח במהירות

היקף ההלוואות שלוקח הציבור הישראלי מקופות גמל וקרנות השתלמות שונות גדל בקצב מהיר ביחס לערוצי החיסכון האחרים – קרנות פנסיה וביטוחי מנהלים. הסיבה העיקרית לכך היא השינוי הרגולאטורי אשר נכנס לתוקף בשנת 2008 וקבע כי קופות הגמל הופכות למעשה למכשירים פנסיוניים, כאלו אשר אינן נזילות עד לגיל הפרישה (וזה כאמור בניגוד למצב ששרר בשוק לפני 2008). מספר הפונים לקופות גמל כמכשיר לחיסכון ירד משמעותית, וקופות הגמל מנסות לפצות על כך ולשמר לקוחות, בין היתר על ידי הצעת הלוואות כנגד הקופה בה מחזיק אותו לקוח. הניידות בין הקופות השונות היא גבוהה יחסית, כמו גם רמת התחרות בין הקופות השונות, וכל הגורמים הללו דוחפים את הקופות להיות פעילות יותר כערוצי מימון חוץ בנקאיים ולנסות לשמר לקוחות על ידי הענקת הלוואות.

 

האטרקטיביות של הלוואות המוענקות הן על ידי קופות גמל והן על ידי קרנות שונות נובעת משיטות המיסוי הנהוגות בתחום – נניח ואתם זקוקים להלוואה. במקום לשבור את קופת הגמל או קרן החיסכון שלכם, ולשלם מיסים גבוהים (שבירת קרן או קופת גמל כרוכה בוויתור על הטבות מס משמעותיות), משתלם יותר לקחת הלוואה מאותו גוף, ולשעבד כמול ההלוואה את החיסכון שלכם. שוב – מדובר בשעבוד שחייבים לשקול בכובד ראש בטרם מסכימים לו, אך זוהי אלטרנטיבה אטרקטיבית יחסית, במיוחד כאשר זוכרים כי כנגד כל הלוואה ניאלץ להציג ערובה או ביטחונות כלשהם, כולל שעבודים למיניהם.

 

גובה ההלוואות, גובה הריביות ומשך הזמן להלוואה

בשוק ההלוואות החוץ בנקאיות ממוסדות כמו קופות גמל, קרנות פנסיה והשתלמות, גובה ההלוואות יכול להגיע לכ 70% – 80% מגובה החיסכון אשר כנגדו נלקחת ההלוואה. בקרנות השתלמות לא נזילות ניתנת לרוב הלוואה בגובה של עד כמחצית מגובה החיסכון, ואילו במקרה של קופות גמל אשר אינן נזילות מוענקות לרוב הלוואות בגובה של 30% מגובה החיסכון.

ומה בנוגע לריביות? גם בשוק זה קיים מגוון רחב של מסלולים להלוואות, דוגמת הלוואות צמודות למדד, הלוואות במסלול המותאם לריבית הפריים, הלוואות בריבית קבועה וכו'. לרוב, מדובר כאמור בריביות נמוכות יחסית (בוודאי שביחס לערוצי המימון החוץ בנקאיים האחרים…), ובמסלולים רבים דורשות חברות אלו את ריבית הפריים בלבד. זאת לעומת ריביות של מעל לשישה אחוזים בבנקים, ולמעלה מעשרה אחוזים בחברות כרטיסי האשראי וגופים חוץ בנקאיים רבים אחרים.

משך זמן ההלוואה מגופים מוסדיים אלו הוא לרוב עד שבע שנים מיום נטילת ההלוואה.

 

 

כיצד לקחת הלוואה מקרן השתלמות או קופת גמל?

בניגוד לעבר, כיום מחויבות הקרנות והקופות הנ"ל לבדוק את מבקשי ההלוואה – את מצבם הכלכלי, יכולת ההחזר שלהם וכו', ובהתאם לקבוע את גובה ההלוואה, גובה הריבית וכו'. זאת בניגוד לעבר, אז יכולים היו גופים אלו להעניק הלוואות בלי כל בדיקה מקדימה, אך ורק על סמך הקופה או החיסכון של הלווה, המשמש כעירבון. המצב החדש נועד למנוע מאנשים לנטול הלוואות שהם אינם יכולים לעמוד בהם, וכך להפסיד את כספי החיסכון שלהם. עם זאת, הבדיקות הללו עולות לאותם גופים כסף, ומחיר זה בא לכדי ביטוי בתמחור המוצר, כלומר – בגובה הריבית.

 

במידה ואנו מעוניינים לבחון את האפשרות של נטילת הלוואה מקרן השתלמות או מקופת הגמל שלנו, אותם גופים יבצעו את הבדיקות האלו אודות מצבנו הכלכלי ויכולת ההחזר שלנו. מצידנו, עלינו ליצור קשר עם אותה קרן/קופה, לתת להם את הפרטים שלנו ולשאול אילו מסמכים וטפסים עלינו לשלוח אליהם. את כל הטפסים הללו ניתן למצוא באתר של אותו מוסד כמובן, וניתן לקבל מהם הסבר מפורט יותר.

גם סוכן ביטוח או יועץ כלכלי יכולים לסייע לכם בתהליך זה, ולתווך ביניכם לבין הגוף המעניק לכם את ההלוואה. בכל מקרה מדובר בפרוצדורות פשוטות יחסית, אשר אינן לוקחות יותר מדי זמן.

 

לסיכום – במידה ויש לכם חיסכון לפנסיה, קרן השתלמות או קופת גמל, אתם יכולים לקבל מאותו גוף הלוואה כנגד החיסכון שלכם. הלוואות אלו לרוב יהיו זולות מאוד (בריביות נמוכות) ביחס לערוצי המימון הבנקאיים או החוץ בנקאיים האחרים כמו חברות הביטוח או כרטיסי האשראי. ההלוואות מקופות הגמל והקרנות השונות משתלמות גם כי יתר התנאים בהם נוחים יחסית (הלוואות בסכומים גבוהים יחסית, בהתאם לגובה החיסכון שלכם באותה קופה/קרן, הליך קבלת הלוואה פשוט ומהיר יחסית וכו').

עם זאת, חשוב מאוד להבין כי אתם משעבדים את החיסכון שלכם כנגד ההלוואה שאתם נוטלים. צעד זה מצריך יתר זהירות וחשיבה מעמיקה בטרם מבצעים אותו – במיוחד כאשר מדובר בחיסכון שלכם לפנסיה, חשוב שלא לחשוף אותו לסיכון, במידה ואין בכך צורך אמיתי.

 

יש לך בעיות פיננסיות בעסק? רו"ח רותם זילברמן מומחה פיננסי שמלווה עסקים בדיוק כמוך, ישמח לפגוש אותך ולהתאים לך תכנית פעולה ייחודית לעסק שלך.

התקשר: 052-3699478