חדשות מצוינות לעסקים: התשלום מהמדינה יתקבל בזמן

חדשות פיננסיות לעסקים

שמירה על תזרים ראוי של מזומנים בעסק אינה משימה פשוטה. על מנת להגשים את מטרת העל וליצור איזון בין ההכנסות להוצאות, ועל אחת כמה וכמה רווח, נדרשת התנהלות כלכלית נכונה. מצב בו התשלומים מתקבלים על העבודה או השירות באיחור משמעותי נפוץ עד מאד, למרבה הצער, ומקשה מאד על ניהול תזרים מזומנים לעסק.

החדשות הטובות הן שהעתיד צפוי להיות פשוט יותר, עבור עסקים קטנים ובינוניים, לפחות בכל הנוגע לאלה המעניקים שירותים שונים עבור המדינה. זאת עקב אישורה של הצעת חוק המחייבת את המדינה לשלם לנותני שירותים בזמן, הצעה שאושרה לאחרונה על ידי ועדת השרים של הכנסת.

קווים לדמותה של ההצעה

את הצעת החוק המדוברת יזמו חברי הכנסת רועי פולקמן ואלי כהן, שניהם מסיעת "כולנו", יחד עם הצעת החוק להענקת דמי אבטלה לעצמאיים (אשר, כזכור, אושרה אף היא לפני מספר שבועות). התכלית העיקרית של ההצעה היא לשפר את מוסר התשלומים עבור ספקים או נותני שירותים המציעים שירות או מוכרים מוצר עבור הגורמים הרשמיים של מדינת ישראל.

המציאות הנוכחית מצביעה על כך שכשני שליש מהעסקים הקטנים אשר מעניקים שירותים למדינה מקבלים את התמורה על כך באיחור, שעשוי לעמוד על מספר חודשים או אפילו שנה. בתחומים שונים, דוגמת ענפי הייצוא, הסיטונאות והתיירות, הממוצע עומד על כ-100 ימי אשראי (יותר משלושה חודשים). במצב הדברים הזה, נאלץ העסק להתמודד עם קשיים בניהול תזרים המזומנים שלו: תרחיש בו הוצאות העסק גבוהות מההכנסות שלו, במצב הדברים הזה, הוא הכול חוץ מבדיוני. לכן, סכנות דוגמת צבירת וסחיבת חובות, פגיעה בצמיחת העסק, נקיטת סנקציות כנגדו, בקשת הלוואות יקרות מצידו או אפילו סגירה שלו הן מוחשיות בהחלט.

על פי הצעת החוק, ישופר מוסר התשלומים של המדינה לנותני השירותים, שיעמוד על שוטף + 30. בין הגופים אשר החוק מחייב אותם לבצע את התשלום בזמן ניתן להצביע על משרדים ממשלתיים, מערכת הביטחון, חברות ממשלתיות וחברות בת ממשלתיות, מועצות דתיות, בנק ישראל, תאגידים הפועלים ברמה המקומית ועוד.

התגובות, כמובן, חיוביות

אישור הצעת החוק התקבל בסיפוק על ידי כל הגורמים המעורבים. חבר הכנסת פולקמן ציין כי "אין להשלים עם מקרים כאלה (של עיכוב בתשלום) כאשר הגורם המעכב הוא המדינה.. הצעת החוק נועדה לעגן את זכותם של עסקים לקבל תמורה על עבודתם בזמן בהתקשרויותיהם על המדינה וגופים ציבוריים". ח"כ הכנסת כהן, יוזם החוק השני, הזכיר את חוסר ההלימה הקיימת, במצב הדברים הנוכחי, בין תרומת העסקים לתמיכה במשק הישראלי לבין הסיוע הניתן להם על ידי הממשלה.

התגובות לאישור ההצעה היו חיוביות גם בקרב לשכת ארגוני העצמאיים והעסקים בישראל, להב. נשיא הלשכה, אהוד רצאבי, ציין את חשיבות המאבק למען המגזר הגדול במשק, המהווה מנוע צמיחה עיקרי של מדינת ישראל. לדבריו, "החוק יעשה סדר בנושא התשלומים ויקל על מגזר העצמאים בניהול ובמזעור הנזקים לעסק. מדובר על הצעת חוק חיונית להבטחת שרידותם של העסקים הקטנים והעצמאים".

עם זאת, לכל המעורבים ברור כי יעבור זמן עד אשר החוק יוחל הלכה למעשה, וכן שישנם נושאים מגוונים אחרים המקשים על ניהול תזרים מזומנים לעסקים אשר צריכים לקבל מענה אף הם.

לייעוץ כלכלי, התקשרו אלי לטלפון 054-2320077 או באמצעות דף צור קשר באתר.